flaga unii europejskiej

Projekt „Innowacyjność technologii żywości wysokiej jakości”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –
Mazurskiego ma lata 2014 – 2020. Umowa nr: RPWM.01.01.00-28-0002/17

EN

logotypy funduszy europejskich

Virtual
trip around the laboratories
University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Get to know all the possibilities offered by our facility

Select faculty
Select laboratory